188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín

Hướng dẫn cách chơi Face Up 21

Trong trò Face 21 có nét tương đồng với  Blackjack. Và nếu bạn đã quen thuộc với Blackjack, để nâng cao tính sáng tạo cũng như kịch tính bạn có thể tham gia UP Face 21. Mục tiêu của trò chơi casino này là đến như là gần 21 mà không đi qua, trong khi vẫn có một số cao hơn so với các đại lý.

Người chơi đặt cược trước khi thẻ được xử lý. Một lần đặt cược được thực hiện, cả hai cầu thủ và đại lý được xử lý hai thẻ đối mặt – một tính năng độc đáo của trò chơi. Nếu tổng giá trị thẻ của người chơi là gần 21 hơn các đại lý, người chơi thắng nhiều như là đặt cược. Người chơi cũng thắng nếu các đại lý đi qua 21 và các cầu thủ đã không vỡ. Nếu tổng số của người chơi đi trên 21, người chơi sẽ mất số tiền cược.

Hướng dẫn cách chơi Face Up 21

Hướng dẫn cách chơi Face Up 21

Luật Blackjack cũng như luật chơi Face Up 21
Mục tiêu của trò chơi là có giá trị tay của bạn mà là gần 21 hơn so với các đại lý, mà không đi qua 21. Trong blackjack, phù hợp với các loại thẻ không có bất kỳ ý nghĩa và giá trị của một tay chỉ đơn giản là tổng của số lượng điểm của mỗi thẻ trong tay. Các thẻ có giá trị như sau:

Ace có thể tính là 1 hoặc 11, chọn điểm tốt hơn
Các lá bài từ 2 đến 9 có điểm như hiển thị
Các lá 10, Jack, Queen, và King có giá trị 10 điểm
Một tay có chứa một Ace được gọi là một tổng “Soft” nếu Ace có thể được tính là 1 hoặc 11 mà tổng số không quá 21. Ví dụ (Ace, 6) là một Soft 17. Một blackjack là một Ace và bất kỳ lá bài 10 điểm tính trên 2 lá đầu tiên. Nếu bạn chia một cặp Aces, và sau đó rút ra một thẻ mười cùng một trong những Aces, đây không phải là một blackjack, mà là một tổng số là 21. Blackjack sẽ thắng 21 điểm.

Khi tất cả các cược đã được đặt, đại lý sẽ chia bài cho người chơi bắt đầu từ bên trái đại lý (người chơi bên phải) trong hai vòng, 1 lá bài mỗi vòng. Tất cả lá bài chia cho player được lật mặt lên, còn cho đại lý thì lá bài đầu tiên lật và lá bài thứ 2 úp. Sau khi bài được chia, xử lý bài được bắt đầu từ tay bên trái đại lý. Sau khi người chơi lần lượt hoàn thành xử lý bài, sau đó đến đại lý, và sau đó thanh toán hoặc thu tiền dựa trên kết quả.

Trong trò chơi, bài của đại lý phải đạt từ 17 điểm trở lên, và phải tiếp tục rút nếu tổng giá trị 16 hoặc ít hơn. Trò chơi được chơi với Las Vegas Strip quy (Luật LVS) với các trường hợp ngoại lệ sau:

Sau mỗi vòng, bài được sử dụng gom lại và bộ bài sẽ được xáo
Người chơi chỉ được phép chia một lần mỗi tay nhưng không tái phân chia sau khi một tay chia
Chỉ có một thẻ được rút ra để chia Aces
Người chơi có thể tăng gấp đôi sau khi chia bài
Đại lý sẽ không kiểm tra Blackjack trong mọi trường hợp

Nếu người chơi tăng gấp đôi và lá đầu tiên của đại lý là Ace, và đại lý được Blackjack, người chơi sẽ mất cả cược đặt của mình.
Double – chỉ có thể được thực hiện với một tay 2 lá bài, ngoại trừ Blackjack hoặc 21. Double cho phép người chơi tăng gấp đôi đặt cược của mình và nhận được một, và chỉ có một thẻ. Đặt cược đôi được đặt trở lại chơi nếu đại lý được Blackjack với thẻ đầu tiên (face-up) là một thẻ mười giá trị.

Hit- nếu muốn rút lá bài khác, người chơi có thể tiếp tục làm như vậy cho đến khi ngừng hoặc quá 21 điểm.

Insurance – Bảo hiểm là một tính năng riêng trong Blackjack. Người chơi được cho một cơ hội để đảm bảo nếu lá bài đầu tiên của đại lý (face-up) là một Ace với cược đặt thêm là một nửa số tiền cược ban đầu. Nếu người chơi được bảo hiểm và đại lý được Blackjack, đặt cược bảo hiểm thanh toán 2-1 và người chơi thua tiền cược chính. Cược chính sẽ được tính hòa nếu người chơi cũng được Blackjack. Nếu đại lý không có Blackjack, người chơi thua cược bảo hiểm, và cược chính thức được thanh toán như bình thường.

Split – Người chơi có thể chia tay nếu hai lá bài đầu tiên cùng giá trị, với tiền cược bằng tiền cược trước đó, để được hai tay riêng biệt. Chia tay chơi như quy tắc thông thường, ngoại trừ chia Aces, sau đó chỉ có một lá bài được chia thêm cho mỗi Ace. Một Ace và lá bài giả tri mười trong một bàn tay chia, được tính là 21 và không phải Blackjack.

Stand – Người chơi hài lòng với tay của mình và dừng lại ở tổng số điểm hiện tại.

10 Cards Charlie- Nếu người chơi được mười thẻ trong một tay mà không quá 21 thì sẽ tự động thắng ngay cả khi đại lý có 2 lá bài ban đầu với điểm nhỏ hơn 17, trừ khi đại lý có Blackjack.