188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín

Baccarat và Mini Baccarat

Điểm khác nhau giữa hai loại này là Mini Baccarat nhỏ hơn (tương tự như bàn Blackjack) và nhà cái hoàn toàn chia bài. Ở bàn Baccarat thì các người chơi thay phiên nhau chia bài.

Nhà cái hay người chơi chia bài thì cũng giống nhau vì bài Baccarat bắt buộc phải rút và ngừng rút theo luật đã định sẵn. Trong các sòng Casino ở Úc, Mini Baccarat phổ biến hơn vì không khí chơi có tính cách thoải mái hơn. Hơn nữa bạn không cần buộc qui luật chia bài khi bạn chơi Mini Baccarat vì nhà cái hoàn toàn chia bài.

Bàn chơi Mini Baccarat

Bàn chơi Mini Baccarat

Trong môn này Casino Online cũng cung cấp giấy viết cho bạn để ghi ra và theo dõi bài.
Cách rút bài đều theo cùng qui luật tại tất cả các Casino.

Mặc dù nếu chơi Mini Baccarat bạn không cần thuộc qui luật này vì nhà cái hoàn toàn chia bài và rút bài. Tôi ghi ra đây những qui luật này để bạn tham khảo.

Chia Bài:
Nhà cái chia bài. Trong 4 con bài đầu này:
– Cây thứ 1 và cây thứ 3 chia vào Player.
– Cây thứ 2 và cây thứ 4 chia vào Banker.

Rút Bài:

Sau khi mỗi bên có 2 cây bài, qui luật rút thêm bài như sau:
Qui luật 1: Bất kỳ Player hoặc Banker có điểm tổng cộng là 8 hoặc 9 thì không bên nào được rút thêm bài (Natural Stands).

Qui luật 2: Nếu điểm Player 0,1,2,3,4, 5 thì 6 hoặc 7 thì đứng (Stands).

Qui luật 3: Banker rút bài nếu điểm Banker là 0,1,2.

Qui luật 4: Nếu bài Banker có 3 nút hoặc cao hơn: Banker rút bài tuỳ theo điểm của Banker và cây bài thứ 3 của Player:
– Banker có 3 nút: Rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của Player là 0,1,2,3,4, 5,6,7,9,10 .
– Banker có 4 nút: Rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của Player là 4,5,6,7.
– Banker có 6 nút: Rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của Player là 6,7.
– Banker có 7 nút: Không được rút thêm bài.

Qui luật 5: Nếu điểm 2 cây bài đầu của Player là 6 hoặc 7 nút:
– Banker không được rút nếu điểm là 6 hoặc 7.
– Banker phải rút thêm nếu điểm là 0 – 5.

Tính Điểm:
Cách tính điểm thì đơn giản: cộng điểm lại tính đến 9 nút. Cây xì tính 1, cây 10, J, Q, K tính 0. Nếu bài trên 10 thì trừ đi 10 hoặc 20 nút. Tính đến 9 nút cho mỗi bên Banker và Player. Bên nào cao điểm hơn thì bên đó thắng. Nếu hai bên bằng điểm nhau thì gọi là Tie (huề).

– Nếu bạn đặt Player và thắng, bạn được chung 1:1.
– Nếu bạn đặt cược ở Banker và thắng, bạn cũng được chung 1:1 nhưng nhà cái lấy tiền hoa hồng 5%.
– Nếu bạn đặt ở Banker hoặc Player và bài ra Tie thì bạn huề với nhà cái.
– Bạn đặt Tie và điểm Banker, Player bằng nhau thì bạn thắng và được chung 8:1, nếu không thì bạn thua.