188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín

Quy tắc chơi Craps tại Casino Online

Một số quy tắc chơi Craps tại Casino Online, bạn hãy nhấp vào chip có giá trị tương ứng mà bạn muốn chọn. Sau đó nhấp vào bất kỳ khu vực đặt cược nào trên bàn để đặt cược (danh sách các loại cược sẽ được hiển thị ở phần Đặt cược Tài Sỉu).

Mỗi lần nhấp là đặt thêm một chip. Nhấp vào chip khác để chọn nếu bạn muốn tăng số tiền cược bằng con số khác. Nhấp chuột phải để vào khu vực cược để rút bớt một chip. Bạn có thể đặt nhiều chip vào nhiều khu vực khác nhau cùng một thời điểm.

Nhấp nút Roll để lắc.
Xúc xắc đã được lắc và bạn sẽ thấy ngay kết quả. Để chơi lại lần nữa hãy đặt cược như mô tả trên và bấm Roll.

Quy tắc Craps
Lần lắc đầu tiên của một vòng Craps được gọi là lắc “come out”. Nếu tổng số là 4, 5, 6, 8, 9 hoặc 10 thì điểm được ghi lại. Tổng số 2, 3, 7, 11, hoặc 12 sẽ kết thúc vòng chơi ngay. Khi điểm số được ghi lại, dấu hiệu “ON” sẽ được đặt trên điểm này. Sau khi điểm được lắc tiếp, xúc xắc sẽ được đổ liên tục cho đến khi ra cùng điểm hoặc con 7.

Pass Line Bets
Là cược trên những con số ra trước khi “come out”. Nếu ra 7 hoặc 11 thì bạn thắng và vòng chơi kết thúc. Nếu ra 2, 3 hoặc 12, gọi là “craps” và bạn thua. Bất kỳ số nào khác (4, 5, 6, 8, 9, hoặc 10) trở thành điểm. Bạn thắng cược Pass Line nếu điểm ra trước con 7. Bạn thua nếu 7 ra trước điểm. Thắng cược Pass Line được trả theo tỷ lệ 1:1.

Don’t Pass Line Bets
Cược Don’t Pass Line trái ngược lại với cược Pass Line và được đặt trên thanh “Don’t Pass” trước khi lắc “come out”. Trong cược Don’t Pass Line, bạn cược rằng con 7 sẽ ra trước điểm. Bạn thắng nếu come out ra với craps (2 hoặc 3), và bất kỳ lần đổ nào khác với con 7. Nếu đổ come out ra 12, tiền cược sẽ được hoàn trả cho bạn. Bạn thua cược nếu đó là 7 hoặc 11 và bất kỳ lần lắc nào khác ra điểm.
Thắng cược này trả theo tỷ lệ 1:1.

Quy tắc chơi Craps tại Casino Online

Quy tắc chơi Craps tại Casino Online

Come Bet
Để cược Come, bạn đặt chip lên ô Come. Bạn thắng tiền theo tỷ lệ 1:1 nếu lần đổ sau ra con 7 hoặc 11. Bạn thua nếu lần đổ sau ra craps (2, 3 hoặc 12). Nếu đổ ra 4, 5, 6, 8, 9, hoặc 10 thì con số đó trở thành điểm Come và cược của bạn được di chuyển từ thanh “COME” sang ô tương ứng với điểm đó. Nếu đổ ra điểm Come lần nữa trước con 7, bạn thắng. Nếu con 7 ra trước, bạn thua. Thắng cược này trả theo tỷ lệ 1:1.

Don’t Come Bets
Cược này ngược lại với cược Come. Nó được đặt sau khi lắc come out ở thanh “Don’t Come” trên bàn craps. Nếu đổ ra con 3 hoặc 2, bạn thắng. Nếu ra con 7 hoặc 11, bạn thua. Nếu ra con 12 tiền cược sẽ được hoàn trả cho người chơi.

Nếu đổ ra 4, 5, 6, 8, 9, hoặc 10, con số đó trở thành điểm “don’t come” và cược của bạn được di chuyển từ thanh “Don’t Come” đến thanh ở góc trên bên trái của ô tương ứng với điểm don’t come. Một khi điểm don’t come được ghi nhận, cược của bạn thắng theo tỷ lệ 1:1 nếu ra con 7 và bạn thua nếu ra điểm “don’t come”.

Cược Ngẫu nhiên
Cược này là cược dự phòng cho cược pass, don’t pass, come, và don’t come. Mức cược tối đa là gấp ba lần cược ban đầu. Pass odd và come odd trả theo tỷ lệ 2:1 nếu ra 4 hoặc 10, tỷ lệ 3:2 nếu ra 5 hoặc 9, và 6:5 nếu ra 6 và 8. Don’t pass odds trả theo tỷ lệ 1:2 nếu ra 4 hoặc 10, tỷ lệ 2:3 nếu ra 5 hoặc 9, và 5:6 nếu ra 6 hoặc 8. Không giống như cược pass ban đầu, don’t pass, come và don’t come, cược odds bets chưa được xử lý có thể được hủy khi đang chơi.

Pass Line Odds Bet
Đặt cược này bằng cách nhấp lên bàn craps bên ngoài thanh “PASS LINE”, bên dưới cược pass line ban đầu. Cược pass line odds thắng được trả theo tỷ lệ thật là 2:1 khi ra 4 hoặc 10, 3:2 khi ra 5 hoặc 9, và 6:5 khi ra 6 hoặc 8.

Don’t Pass Line Odds Bets
Đặt cược này bằng cách nhấp vào phía bên phải đơn cược ban đầu của bạn ở thanh “Don’t Pass”, khi ra chính xác xúc xắc hình 6×6. Cược don’t pass line odds thắng được trả tỷ lệ thật là 1:2 khi ra con 4 hoặc 10, 2:3 khi ra con 5 hoặc 9, và 5:6 khi ra con 6 hoặc 8.

Come và Don’t Come Odds Bets
Cược come và don’t come odds được đặt bên dưới cược come và don’t come, sau khi chúng được chuyển đến ô điểm. Cược come odds thắng được trả theo tỷ lệ 2:1 nếu ra 4 hoặc 10, 3:2 nếu ra 5 hoặc 9, và 6:5 nếu ra 6 hoặc 8. Cược don’t come odds thắng được trả theo tỷ lệ 1:2 nếu ra 4 hoặc 10, 2:3 nếu ra 5 hoặc 9, và 5:6 nếu ra 6 hoặc 8.

Field Bets
Cược này cược rằng lần đổ tiếp theo sẽ ra 2, 3, 4, 9, 10, 11, hoặc 12. Để đặt cược này, đặt chip vào thanh Field. Nếu đổ ra 2 hoặc 12, bạn được trả gấp đôi mức cược ban đầu (2:1). Nếu ra 3, 4, 9, 10, hoặc 11 bạn được trả theo tỷ lệ 1:1. Bạn thua nếu ra 5, 6, 7 hoặc 8.