188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín

Hướng dẫn chơi CRAPS (XÚC XẮC)

Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về bàn chơi craps ( game xúc xắc ) . Ở trò chơi này, bàn chơi sẽ xuất hiện dòng “pass line” và “don’t pass bar”. Dòng pass line là phần để bạn cá cược vào người tung xúc xắc trong khi “don’t pass bar” là dòng để bạn cược ngược lại với số điểm xúc xắc được tung ra.

CRAPS

CRAPS

Quy tắc Craps
Lần lắc đầu tiên của một vòng Craps được gọi là lắc “come out”. Nếu tổng số là 4, 5, 6, 8, 9 hoặc 10 thì điểm được ghi lại. Tổng số 2, 3, 7, 11, hoặc 12 sẽ kết thúc vòng chơi ngay. Khi điểm số được ghi lại, dấu hiệu “ON” sẽ được đặt trên điểm này. Sau khi điểm được lắc tiếp, xúc xắc sẽ được đổ liên tục cho đến khi ra cùng điểm hoặc con 7.

Pass Line Bets
Là cược trên những con số ra trước khi “come out”. Nếu ra 7 hoặc 11 thì bạn thắng và vòng chơi kết thúc. Nếu ra 2, 3 hoặc 12, gọi là “craps” và bạn thua. Bất kỳ số nào khác (4, 5, 6, 8, 9, hoặc 10) trở thành điểm. Bạn thắng cược Pass Line nếu điểm ra trước con 7. Bạn thua nếu 7 ra trước điểm. Thắng cược Pass Line được trả theo tỷ lệ 1:1.

Don’t Pass Line Bets
Cược Don’t Pass Line trái ngược lại với cược Pass Line và được đặt trên thanh “Don’t Pass” trước khi lắc “come out”. Trong cược Don’t Pass Line, bạn cược rằng con 7 sẽ ra trước điểm. Bạn thắng nếu come out ra với craps (2 hoặc 3), và bất kỳ lần đổ nào khác với con 7. Nếu đổ come out ra 12, tiền cược sẽ được hoàn trả cho bạn. Bạn thua cược nếu đó là 7 hoặc 11 và bất kỳ lần lắc nào khác ra điểm.
Thắng cược này trả theo tỷ lệ 1:1.

Come Bets
Để cược Come, bạn đặt chip lên ô Come. Bạn thắng tiền theo tỷ lệ 1:1 nếu lần đổ sau ra con 7 hoặc 11. Bạn thua nếu lần đổ sau ra craps (2, 3 hoặc 12). Nếu đổ ra 4, 5, 6, 8, 9, hoặc 10 thì con số đó trở thành điểm Come và cược của bạn được di chuyển từ thanh “COME” sang ô tương ứng với điểm đó. Nếu đổ ra điểm Come lần nữa trước con 7, bạn thắng. Nếu con 7 ra trước, bạn thua. Thắng cược này trả theo tỷ lệ 1:1.

Don’t Come Bets
Cược này ngược lại với cược Come. Nó được đặt sau khi lắc come out ở thanh “Don’t Come” trên bàn craps. Nếu đổ ra con 3 hoặc 2, bạn thắng. Nếu ra con 7 hoặc 11, bạn thua. Nếu ra con 12 tiền cược sẽ được hoàn trả cho người chơi.
Nếu đổ ra 4, 5, 6, 8, 9, hoặc 10, con số đó trở thành điểm “don’t come” và cược của bạn được di chuyển từ thanh “Don’t Come” đến thanh ở góc trên bên trái của ô tương ứng với điểm don’t come. Một khi điểm don’t come được ghi nhận, cược của bạn thắng theo tỷ lệ 1:1 nếu ra con 7 và bạn thua nếu ra điểm “don’t come”.